адв. Александър Николов Чалъков - Председател
Адвокатска колегия - Пазарджик
ул. "Есперанто" № 7, гр. Пазарджик
моб.тел.: 0878777087

адв. Боряна Иванова Телбизова - член
Адвокатска колегия - Пазарджик
ул. "Иван Вазов" № 3, ет. 3, офис 22, гр. Пазарджик
моб.тел.: 0888261569

адв. Нина Василева Млеканова - член
Адвокатска колегия - Пазарджик
ул. "Петко Машев" №9, партер, офис 3 гр. Пазарджик
моб.тел.: 0889281649

адв. Петя Методиева Грозданова - член
Адвокатска колегия - Пазарджик
ул. "Иван Вазов" №8, гр. Пазарджик 4400
моб.тел.: 0886318282

адв. Катя Тодорова Шопова - член
Адвокатска колегия - Пазарджик
ул. "Цар Самуил" № 28, гр.Пазарджик 4400
моб.тел.: 0879004771

адв. Атанас Методиев Чорбаджийски - член
Адвокатска колегия - Пазарджик
ул. "Иван Вазов" №51 ет.1, офис 101, гр. Пазарджик 4400
моб.тел.: 0888750945

адв. Елена Георгиева Костово-Петкова - член
Адвокатска колегия - Пазарджик
ул."Петко Машев" № 9, ет.2, офис 11, гр. Пазарджик 4400
моб.тел.: 0888300654