Уважаеми колеги,

Днес, 17.03.2020 г., Висшият адвокатски съвет взе следното неприсъствено решение:

ВАдвС определя месечна вноска към Висшия адвокатски съвет в размер на 0,00 лева, за период от три месеца, считано от 01.03.2020 г. до 31.05.2020 г.